Assessoria laboral

Assessorament a particulars, autònoms i empreses

Un assessorament laboral integral permet a les empreses cobrir totes les necessitats en l'àmbit de les relacions laborals.

Assessorament i gestió laboral

 • Serveis i tràmits de departaments de Recursos Humans
 • Altes, baixes, modificacions de contractes
 • Presentació d'impostos (Models 100 0 199)
 • Declaracions de renta
 • Retencions e ingresos a compte
 • Comunicacions patrimonials
 • Deducció maternitat
 • IRPF estimació directa i objectiva
 • Declaracions informatives
 • Inscripció de la empresa a la Seguretat Social
 • Estudi del conveni col·lectiu a aplicar en funció de l'activitat
 • Càlcul i confecció de nòmines i Seguros Socials
 • Assessorament i defensa en matèria de sansions i acomiadaments
 • Auditories socio laborals
 • Simulacions de costos de contractació
 • Assistència davant inspecció de treball, conciliacions laborals i Jutjat Social
 • Assessorament en empreses en crisis (ERE's, reducció de costos, modificació i suspensió de contractes)
 • Estudi i càlcul de prestacions de la Seguretat Social (juvilació, viudetat, invalidesa, etc.)
 • Eina Portal de l'Empleat de Recursos Humans
 • Control de presència

Contacta'ns ara

Demana una consulta gratuïta amb nosaltres

Contacta’ns i t’assessorarem en els serveis que la teva empresa necessita. Pressupostos econòmics, ràpids i gratuïts